Per 1 januari 2022 zullen Go Green B.V. en Retail Solutions B.V. gaan fuseren en verder gaan onder de naam Green Solutions B.V. Met deze fusie zullen de krachten worden gebundeld, waarbij de kennis en 𝘬𝘯𝘰𝘸 𝘩𝘰𝘸 van Go Green B.V. zal worden versterkt met de volumes en inkoopkracht van Retail Solutions B.V.

-01-12-2021 –